Hockey is een vrij dure sport. Het faciliteren van het spelletje door een vereniging wordt daarom steeds vaker gedreven door het maken van keuzes. Onderhoud van de velden, lichtmasten en de kleedkamers, het zijn alledrie kostenposten waar de vereniging met name door subsidies en contributie in voorziet. Om ervoor te zorgen dat leden lid kunnen blijven, wordt de contributie op een voor het merendeel van de sporters normaal pijl gehouden. Hockey is allang niet meer zo elitair als het vroeger was, het is de bedoeling dat dit zo blijft.

 

Om de vereniging an sich en individuele teams of zelfs spelers in het bijzonder de mogelijkheid te bieden het spelletje financieel haalbaar te laten zijn, bestaat hockeysponsoring. In het verleden was hockeysponsoring vaak een vorm van liefdadigheid die via ondernemende ouders, familieleden, clubleden of directe relaties werd ingezet. Door de jaren heen is de economie toch wel wat zwakker geworden. Dit heeft het voor veel sponsoren lastig gemaakt zomaar geld weg te geven. Een tegenprestatie waar de sponsor iets aan heeft is vandaag de dag het sleutelwoord. Dit zorgt voor een kentering in gedrag en denkwijze. Deze nieuwe manier van denken is daarbij niet altijd even gemakkelijk. Daarom zijn boeken zoals “What they don’t teach you at Harvard Business School” zo waardevol. In beide boeken worden strategieën beschreven die kunnen helpen bij klantgericht denken zonder dat uw achterban hier nadelige effecten van kan ondervinden.

 

Hockeysponsoring is een interessant fenomeen. Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste sponsoren voor de vereniging of uw team, bepaal dan een lange termijn strategie zodat professionals en vrijwilligers direct begrijpen waar u heen wilt en hoe dit tot in lengte van dagen in de hockeyvereniging is te gebruiken. Het gaat er bij sponsoring om dat op lange termijn een win-win situatie voor alle betrokkenen ontstaat.